Kontakt

     Fun­da­cja ICHTHYS

ul. Jana III Sobie­skiego 9
14–100 Ostróda
pok. 232, 241

tel./fax: (+48) 89 6460820
kom. 735 209 560 
e-mail: info@ichthys.pl


Siedziba fundacji Ichthys

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska