Cele statutowe

     

Fundacja ICHTHYS powstała w 2001 roku w Polsce i jest chrześcijańską, ponadwyznaniową organizacją niedochodową, której celem jest troska o dobro człowieka – niesienie pomocy i nadziei w oparciu o wartości chrześcijańskie. Fundacja zrzesza chrześcijan, którzy poprzez swoją pasję i zaangażowanie pragną inspirować do działania innych.

Fundacja jest organizatorem konferencji, koncertów, wystaw, prelekcji, letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci, młodzieży i rodzin. Prowadzi edukację i działalność społeczną oraz współpracuje z innymi chrześcijańskimi organizacjami w Polsce i na świecie, wspierając działania mające na celu rozwijanie więzi z Bogiem i drugim człowiekiem.

Fundacja ICHTHYS prowadzi także działalność wydawniczą. Wydawnictwo THEOLOGOS publikuje książki o tematyce chrześcijańskiej, mające charakter inspirująco – motywujący, zachęcający do przemiany umysłu, serca i stylu życia.

Fundacja ICHTHYS posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska