Projekt Polska - Mołdawia

     

Od 2008 roku Fundacja ICHTHYS zaangażowana jest w realizację projektów w Mołdawii. Ten niewielki kraj, liczący mniej niż cztery miliony mieszkańców, to najbiedniejszy kraj w Europie. Działalność Fundacji w Mołdawii polega przede wszystkim na wspieraniu i organizowaniu akcji dla dzieci i młodzieży, w tym letniego i zimowego wypoczynku, dni dziecka, festynów i programów edukacyjnych. Projekty te, będące dla dzieci i młodzieży źródłem wiedzy i inspiracji, przede wszystkim dają możliwość budowania więzi z Bogiem i relacji z innymi.

Od samego początku Fundacja zaangażowana jest również w pomoc humanitarną, między innymi w przygotowywanie i przekazywanie dzieciom paczek świątecznych, a także w finansowe wspieranie stołówek dla dzieci. Celem działalności w Mołdawii jest niesienie duchowej i materialnej pomocy, wskazującej na Bożą miłość i dającej nadzieję.

Misja Polska - Mołdawia

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska