Gwiazdkowa Niespodzianka

     

Gwiazdkowa Niespodzianka jest częścią światowego przedsięwzięcia o nazwie Operation Christmas Child zainicjowanego przez organizację Samaritans Purse z USA, w ramach którego w zamożnych krajach świata przygotowuje się paczki dla dzieci (ok. 10 mln rocznie) i przesyła do 124 krajów, w tym do Polski. W naszym kraju akcja ta została zapoczątkowana w roku 1999 i polega na przekazywaniu upominków świątecznych dzieciom, szczególnie ze środowisk najuboższych lub poszkodowanych na skutek różnych wydarzeń losowych.

Celem akcji jest praktyczne okazanie dzieciom miłości Boga w okresie świąt Bożego Narodzenia. Naszym partnerem i organizatorem zbiórki paczek jest niemieckie stowarzyszenie Geschenke der Hoffnung e.v. Paczki zbierane są również w naszym kraju. Każda z paczek jest indywidualna, inna od pozostałych, przygotowana przez dziecko, osobę dorosłą lub całą rodzinę.

Przekazywanie paczek odbywa się na zorganizowanych imprezach, gdzie dzieciom zadedykowany jest program artystyczny lub w czasie indywidualnych odwiedzin w domach. Fundacja ICHTHYS zaangażowana jest w akcję zbierania i przekazywania paczek w ramach Gwiazdkowej Niespodzianki od 2003 roku. Od tego czasu poprzez symboliczny prezent mogliśmy przekazać Bożą miłość tysiącom dzieci w Polsce.


Gwiazdka orgranizowana przez fundację dla dzieci

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska